KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 88, 00-992

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na konkretne stanowisko pracy.

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Pracy.

4. Pana/Pani dane osobowe usuwane są niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji na dane stanowisko.

5. Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom danych.

6. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostepu do swoich danych osobowych, a także żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji na dane stanowisko.

8. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje, w tym dane kontaktowe znajdują się na stronie http://www.uodo.gov.pl

Oferty pracy zamieszczamy na stronie WSEWS

Udostępniający: admin@ews.edu.pl
Data publikacji: 2 gru 2020 - 11:42:57

Wydrukuj

Historia dokumentu

  • 2 gru 2020 - 11:42:57 - admin@ews.edu.pl
  • 2 gru 2020 - 11:42:48 - admin@ews.edu.pl
  • 1 gru 2020 - 20:04:09 - admin@ews.edu.pl
© 2018-2021 Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie.
Wszystkie prawa zastrzeżone
Top