STRUKTURA ORGANIZACYJNA WSEWS

I. ORGANY KOLEGIALNE

 •  SENAT
 •  RADA ZARZĄDZAJĄCA UCZELNIĄ

 II. ORGANY JEDNOOSOBOWE

 • REKTOR
 • KANCLERZ

III. ZAŁOŻYCIEL UCZELNI

 • "SPORT I EDUKACJA" SPÓŁKA ZO.O.

IV. REKTORAT

 • DYREKTOR ORGANIZACYJNY
 • MENEDŻER UCZELNI
 • SEKRETARZ REKTORATU
 • RADCA PRAWNY
 • RZECZNIK PRASOWY

V. PROREKTORZY

 • PROREKTOR DS. ROZWOJU UCZELNI
 • PROREKTOR DS. ROZWOJU NAUKOWEGO
 • PROREKTOR DS. DYDAKTYKI I STUDENTÓW
 • PROREKTOR DS. WYDAWNICTW

VI. PEŁNOMOCNICY REKTORA

 • PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
 • PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 • PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. PRAKTYK STUDENCKICH
 • PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. PRAKTYK SPECJALISTYCZNYCH
 • PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ
 • PEŁNOMOCNIK REKTORA DS. KONTAKTÓW
  Z SAMORZĄDEM STUDENCKIM

VII. DYREKTORZY INSTYTUTÓW

 • DYREKTOR INSTYTUTU SPORTU I REKREACJI W WARSZAWIE
 • DYREKTOR ZAMIEJSCOWEGO INSTYTUTU SPORTU
  I REKREACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

VIII. DZIEKANAT

 • REFERENCI DS. STUDENTÓW
 • ADMINISTRATOR PLATFORMY EGZAMINACYJNEJ

IX. OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA

 • ZEWNĘTRZNA FIRMA KSIĘGOWA "SIGMA"
 • UCZELNIANY DZIAŁ FINANSOWO-KADROWY

X. SAMORZĄD STUDENCKI

 • PRZEWODNICZĄCY SAMORZĄDU
 • ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO
 • CZŁONKOWIE ZARZĄDU
 • CZŁONKOWIE SAMORZĄDU

XI. AGENDY UCZELNI

 • BIBLIOTEKA Z CZYTELNIĄ - STARSZY BIBLIOTEKARZ
 • CENTRUM KURSÓW EWS - KOORDYNATOR CENTRUM
 • CENTRUM INTEGRACJI SENSORYCZNEJ - DYREKTOR CENTRUM
 • CENTRUM TRENINGU MOTORYCZNEGO - KOORDYNATORZY CENTRUM
 • CENTRUM DIAGNOSTYKI SPORTOWEJ - KOORDYNATORZY CENTRUM
 • CENTRUM SPORTÓW WALKI - KOORDYNATOR CENTRUM
 • DYDAKTYCZNO-PEDAGOGICZNE CENTRUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU - DYREKTOR CENTRUM
 • CENTRUM KARIER I WSPÓŁPRACY Z ABSOLWENTAMI WSEWS
 • MULTIMEDIALNE STUDIO EWS - KOORDYNATOR
 • AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY AZS - PREZES
 • BIURO KARIER STUDENTA I ABSOLWENTA
 • PARTNERSKA RADA INTERESARIUSZY ZEWNĘTRZNYCH

XII. ADMINISTRACJA

 • PRACOWNICY ADMINISTRACJI
 • PRACOWNICY TECHNICZNI

XIII. SPECJALISTYCZNE OŚRODKI DO REALIZACJI PROGRAMOWYCH FORM WYJAZDOWYCH

Udostępniający: admin@ews.edu.pl
Data publikacji: 8 kwi 2021 - 15:07:32

Wydrukuj

Historia dokumentu

 • 8 kwi 2021 - 15:07:32 - admin@ews.edu.pl
 • 29 mar 2021 - 14:48:39 - admin@ews.edu.pl
 • 29 mar 2021 - 14:47:37 - admin@ews.edu.pl
 • 8 gru 2020 - 14:01:13 - admin@ews.edu.pl
 • 8 gru 2020 - 14:01:09 - admin@ews.edu.pl
 • 8 gru 2020 - 14:00:28 - admin@ews.edu.pl
 • 8 gru 2020 - 14:00:23 - admin@ews.edu.pl
 • 8 gru 2020 - 13:59:38 - admin@ews.edu.pl
 • 8 gru 2020 - 13:59:30 - admin@ews.edu.pl
 • 8 gru 2020 - 13:29:01 - admin@ews.edu.pl
 • 8 gru 2020 - 13:28:30 - admin@ews.edu.pl
 • 8 gru 2020 - 13:28:17 - admin@ews.edu.pl
 • 8 gru 2020 - 13:28:12 - admin@ews.edu.pl
 • 8 gru 2020 - 13:27:52 - admin@ews.edu.pl
 • 8 gru 2020 - 13:27:47 - admin@ews.edu.pl
 • 8 gru 2020 - 13:27:25 - admin@ews.edu.pl
 • 8 gru 2020 - 13:27:16 - admin@ews.edu.pl
© 2018-2021 Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie.
Wszystkie prawa zastrzeżone
Top